Historia i teraźniejszość – spotkanie informacyjne dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. historii i WOS

Wydział Innowacji i Rozwoju serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym „Historia i teraźniejszość – zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej”.

Celem spotkania jest wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli w realizacji spotkań/szkoleń z nauczycielami w związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu do szkół ponadpodstawowych od 1 września 2022 r.

Na spotkanie zapraszamy nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych do spraw historii i WOS z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Spotkanie odbędzie się w formie online, w dniu 3 czerwca 2022 r. w godz. 9:00–14:45 na platformie Zoom.

Link do rekrutacji wraz z harmonogramem spotkania został przesłany dnia 16 maja br. do wszystkich publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na adresy mailowe podane w SIO.

Na elektroniczne zgłoszenia czekamy do 31 maja 2022 r.
Kontakt: Bogusława Kalinowska, e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl; tel. 22 570 83 25

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa