„Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji” − debata z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

Sekretarz stanu MEIN Marzena Machałek wzięła udział w debacie „Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji. Wdrażanie – bariery – efekt.” W rozmowie uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, samorządowcy, dyrektorzy szkół i placówek, rodzice, uczniowie i naukowcy. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Edukacja w zasięgu ręki”.

Link do debaty

Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa