Wychowanie do wartości. Rozważania o wartościach w wychowaniu

Publikacja adresowana jest do pracowników oświaty prowadzących szkolenia dla dyrektorów placówek, nauczycieli i wychowawców, pedagogów i psychologów oraz innych osób zawodowo związanych z ludźmi, którzy zmagają się z brakiem poczucia sensu życia.

Jej celem jest przedstawienie w formie materiału szkoleniowego zasad logoterapii autorstwa Viktora Emila Frankla, psychiatry i psychoterapeuty austriackiego, który oprócz Freuda i Adlera był ojcem współczesnej psychoterapii i twórcą tzw. trzeciej wiedeńskiej szkoły psychoterapii.

Szkolenie obejmuje genezę logoteorii w oparciu o dzieła Viktora Frankla i Karola Wojtyły, główne założenia logoterapii w kontekście poczucia braku sensu oraz omówienie możliwości rozważań o wartościach w wychowaniu na godzinach wychowawczych. Na materiał szkoleniowy składa się scenariusz wykładu oraz prezentacja Power Point jako jego skrócona wersja.

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego