Uchodźcy z Ukrainy na rynku pracy – wniosek Komisji Europejskiej

© palinchak / Bank zdjęć Photogenica
© palinchak / Bank zdjęć Photogenica

Komisja Europejska przyjęła 8 marca wniosek dotyczący działania na rzecz uchodźców w Europie (CARE) w ramach polityki spójności na lata 2014–2020, aby zapewnić wsparcie z funduszy spójności dla osób uciekających przed rosyjską inwazją wojskową na Ukrainie.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) już w swoim obecnym kształcie może objąć wsparciem uchodźców i migrantów, ponieważ jest głównym narzędziem Komisji Europejskiej służącym do inwestowania w kapitał ludzki i promowania integracji na rynku pracy. Dyrektywa w sprawie ochrony tymczasowej jeszcze bardziej rozszerza zakres tego, kto i jak szybko – w ramach działań finansowanych z EFS – może pomagać osobom uciekającym z Ukrainy, tak aby mogły one uzyskać natychmiastowy dostęp do rynku pracy.

Więcej informacji w języku angielskim znajduje się na stronie Komisji Europejskiej

Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2022