Spotkanie Ministra Edukacji i Nauki z uchodźcami z Ukrainy – mieszkańcami Centrum Szkoleniowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku

Wizyta Ministra Edukacji i Nauki w CS Sulejówek - zdjęcie grupowe
Wizyta Ministra Edukacji i Nauki w CS Sulejówek - zdjęcie grupowe

27 kwietnia 2022 r. Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku gościło Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka na spotkaniu z uchodźcami, którzy znaleźli schronienie placówce ORE. Gospodarzem spotkania był dyrektor ORE Tomasz Madej wraz z wicedyrektorem ORE Stanisławem Zubkiem, Katarzyną Kozerą – kierownikiem CS w Sulejówku i Justyną Lis – zastępcą kierownika CS ORE. Uczestnikiem wizyty był także Mazowiecki Wicekurator Oświaty Krzysztof Wiśniewski.

Obecnie w placówce szkoleniowej ORE zamieszkuje 66 osób z Ukrainy, w tym 36 dzieci. Ich pobyt jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ośrodku został zorganizowany oddział przygotowawczy, do którego uczęszcza 15 dzieci w klasach IV−VI. Dodatkowo uczniowie mogą korzystać z fakultatywnych zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostały zapewnione przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Najmłodszym dzieciom zorganizowano w ośrodku salę zabaw.

Podczas wizyty w ośrodku Minister Edukacji i Nauki uczestniczył w zajęciach języka polskiego organizowanych dla ukraińskich uczniów. Odpowiadał także na ich pytania i zapewniał, że uchodźcy są bezpieczni w naszym kraju. Minister Edukacji i Nauki podkreślał, że wrażliwość polskich uczniów i ich empatyczna postawa wobec rówieśników z Ukrainy będą procentowały w przyszłości: – Tworzymy nowe relacje polsko-ukraińskie na przyszłość – podkreślał.

Wizyta Ministra Edukacji i Nauki w CS Sulejówek - zdjęcie grupowe
Lekcja w oddziale przygotowawczym_uczniowie przy stole, od lewej nauczycielka oddziału, minister Przemysław Czarnek, dyrektor T. Madej, wicekurator K. Wiśniewski, kierownik K. Kozera
Od lewej wicedyrektor Stanisław Zubek, kierownik Katarzyna Kozera, dyrektor Tomasz Madej, minister Przemysław Czarnek, wicekurator Krzysztof Wiśniewski
Od lewej dyrektor Tomasz Madej, minister Przemysław Czarnek, kierownik Katarzyna Kozera
Przywitanie Ministra prezed budynkiem CS w Sulejówku
Spotkanie ministra Przemysława Czarnka, kierownictwa ORE i wicekuratora Krzysztofa Wiśniewskiego z ukraińskimi mieszkańcami CS Sulejówek

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego