Rekrutacja ekspertów branżowych

grafika projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
grafika projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów branżowych do opracowania weryfikacji/recenzji i odbioru programów nauczania dla umiejętności dodatkowych w ramach projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego (II etap realizacji zadania).

Rozpoczynamy nabór ekspertów branżowych do opracowania weryfikacji/recenzji i odbioru 9 (dziewięciu) programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w ramach branży elektroenergetycznej.

Ogłoszenie skierowane jest do następujących osób:

  1. nauczyciel realizujący praktyczną naukę zawodu lub
  2. instruktor praktycznej nauki zawodu lub
  3. nauczyciel akademicki lub
  4. pracodawca, u którego jest realizowana praktyczna nauka zawodu, praktyka zawodowa, staż uczniowski albo jego pracownik lub
  5. pracodawca, którego działalność gospodarcza jest związana z zawodem, do którego składana jest oferta albo jego pracownik.

Zamawiający odrzuci ofertę eksperta, który w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21 pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – etap II (DUZ II) jest lub był zaangażowany jako kadra projektu konkursowego i/lub jest autorem przykładowych programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych opracowanych przez beneficjentów projektów konkursowych lub jest niezależnym specjalistą recenzującym przykładowe programy nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych wyłonionym przez beneficjentów projektów konkursowych, w ramach branży, do której został przygotowany program nauczania dodatkowej umiejętności zawodowej (DUZ), do którego składana jest oferta.

Termin składania ofert trwa do 4 maja 2022 r. do godz. 10.00.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie portalu SmartPZP:

Opracowanie weryfikacji/recenzji i odbiór 9 (dziewięciu) programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w ramach branży elektroenergetycznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w powyższym naborze, jak również zapraszamy do kolejnych, o których będziemy na bieżąco informować!

Z wyrazami szacunku,
Zespół projektu

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa