Oddział przygotowawczy w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku

Na podstawie uchwały lokalnego samorządu, dnia 5 kwietnia 2022 r. został utworzony w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku Oddział przygotowawczy dla uczniów klas IV–VI, będących obywatelami Ukrainy. Oddział przygotowawczy przyjmuje uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu a nie znających języka polskiego, albo znających go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagających dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych. Oddział ten podlega organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejówku. Uczy się w nim obecnie czternaścioro dzieci. W oddziale pracuje nauczycielka języka polskiego oraz nauczycielka ds. zajęć wyrównawczych z poszczególnych przedmiotów.

Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego