Narda i seminarium dotyczące ,,Wyzwania dla nadzoru, doskonalenia i szkoły wobec aktualnej sytuacji kryzysowej w kontekście realizacji pierwszego kierunku polityki oświatowej państwa w roku 2021/2022 – organizacja zajęć Wychowania do Życia w Rodzinie”

uczestnicy narady, kuratorzy oświaty oraz konsultanci wychowania do życia w rodzinie
uczestnicy narady, kuratorzy oświaty oraz konsultanci wychowania do życia w rodzinie

17 marca br. w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyła się narada z udziałem kuratorów oświaty, konsultantów wychowania do życia w rodzinie, Rzecznika Praw Dziecka oraz dyrektorów Departamentu Kształcenia i Nauki, zorganizowana przez Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich z Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Departament Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN.

Głównym celem narady było przekazanie informacji i podjęcie refleksji w kontekście realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 – organizacja zajęć WDŻ. Słowo powitalne do uczestników wygłosił wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Pitucha.

Podczas narady 17 marca i seminarium 18 marca prelegenci wygłosili wykłady na następujące tematy:

  1. Radosław Brzózka – „Wychowanie do życia w rodzinie i kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 w obliczu aktualnego kryzysu”
  2. Mikołaj Pawlak – „Znaczenie szkoły i rodziny dla jakości życia dzieci i młodzieży w świetle ogólnopolskich badań”
  3. Wawrzyniec Roch Kowalski – „Wychowanie do życia w rodzinie a program wychowawczo-profilaktyczny i działania pomocowe szkoły”. Aktualny stan realizacji WDŻ (wyniki ankiety) – wprowadzenie do dyskusji
  4. Jacek Banaś – „Znaczenie przygotowania i organizacji zajęć WDŻ w szkole dla skutecznej realizacji zawartych w nich celów.
  5. Piotr Szwędrowski, Aleksandra Gil – „Dobry temat”, dr Katarzyna Segeth-Boniecka, Beata Pielorz – „Mama córce – Kobieta kobietce”, Wiesław Gajewski – „Kolczasty nastolatek”.
  6. Teresa Król – „Zajęcia WDŻ wobec aktualnych wyzwań”
  7. dr Andrzej Mazan – „WDŻ w obronie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży”
  8. Agnieszka Marianowicz-Szczygieł –„ Trudne tematy wyzwaniem dla nauczycieli WDŻ”
  9. dr hab. Marta Komorowska-Pudło – „Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa”
  10. dr Aleksandra Aszkiełowicz – „Potrzeba wychowania prorodzinnego w nauczaniu szkolnym”

Podczas narady i seminarium padło wiele ważnych uwag i wniosków z pracy z uczniami, a także postulatów, które będą brane pod uwagę w dalszej pracy nad wzbogaceniem zajęć z wychowania do życia w rodzinie.

 

od prawej Wawrzyniec Roch Kowalski, Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej, Ministerstwo Edukacji i Nauki; Tomasz Pitucha, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie; Radosław Brzózka, Pełnomocnik Ministra do Spraw Strategii Edukacji; Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka; Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki; Jacek Banaś, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego, Ministerstwo Edukacji i Nauki; Anna Studniczek, specjalista Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (prowadząca naradę)
uczestnicy narady, kuratorzy oświaty oraz konsultanci wychowania do życia w rodzinie
Aleksandra Maria Gil – wiceprezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii
Piotr Szwędrowski, pełnomocnik Zarządu Fundacji Wypłyń na Głębię
od prawej strony Tomasz Pitucha, Wicedyrektor ORE; dr Katarzyna Segeth-Boniecka, pracownik naukowy, wykładowca akademicki (INER); Beata Pielorz (INER)
Wiesław Gajewski, pedagog seksualności
Teresa Król, wykładowca w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji
od lewej dr Andrzej Mazan, doktor pedagogiki, fizyk, filozof i teolog; Anna Powązka, nauczyciel konsultant Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (prowadząca seminarium)
dr Zbigniew Barciński, pedagog, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
Agnieszka Marianowicz-Szczygieł psycholog, wiceprezes Instytutu ,,Ona i On
od prawej strony na ekranie Pani dr Aleksandra Aszkiełowicz, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu; Pani dr hab. Marta Komorowska–Pudło, Uniwersytet Szczeciński; w pierwszym rzędzie od strony prawej Pan dr Andrzej Mazan, Doktor pedagogiki, fizyk, filozof i teolog; Pani Agnieszka Marianowicz-Szczygieł psycholog, wiceprezes Instytutu ,,Ona i On”; Pan dr Zbigniew Barciński, pedagog, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
trzeci od lewej strony Tomasz Pitucha, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z uczestnikami seminarium
drugi od lewej strony Wawrzyniec Roch Kowalski, Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej, Ministerstwo Edukacji i Nauki i uczestnicy seminarium
piąta od strony lewej Pani Agnieszka Karczewska – Gzik, Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich z uczestnikami seminarium

Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2022