Bajki i teatrzyk na lekcjach biologii – czyli nieeksperymentalne metody pracy na przyrodzie

Widok stołu z lotu ptaka. Znajdują się na nim rysunki oraz napisy w języku angielskim. W centralnej części narysowana jest chmura. O stół opierają się dłonie ośmiu osób.
fo.Fotolia.com
Widok stołu z lotu ptaka. Znajdują się na nim rysunki oraz napisy w języku angielskim. W centralnej części narysowana jest chmura. O stół opierają się dłonie ośmiu osób.fo.Fotolia.com

12 kwietnia br. odbyło się drugie spotkanie uczestników Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych „Metodyka kreatywnego przyrodnika”, podczas której przedstawiono sześć przykładów dobrych praktyk z zakresu nieeksperymentalnych metod pracy na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieliły się:

– Dorota Gajda, nauczycielka biologii, wicedyrektorka II LO w Lublinie, prezentując temat „Bajki tworzone z treści biologicznych”;

– Emilia Barylak, nauczycielka biologii i przyrody w Szkole Podstawowej w Baszkowie, dzieląc się refleksją tworzenia teatrzyku na biologii;

– Marlena Kowalska, nauczycielka biologii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, konsultantka w OCEN w Olsztynie, przedstawiając projekt „Nauki przyrodnicze w przysłowiach”.

Z kolei dr Beata Zofia Bułka, nauczycielka matematyki, konsultantka w RCRE w Opolu zaprezentowała metody angażujące uczniów do pracy, a Irena Poździech − nauczycielka historii, konsultantka w W-MODN w Elblągu, podsumowała spotkanie, jednocześnie zachęcając do kreatywności na lekcjach.

Tradycyjnie już na spotkaniu obecne były zagadnienia z zakresu TIK. Agnieszka Kopeć-Fila, nauczycielka fizyki, dyrektorka LO im. Mikołaja Kopernika w łlży zaproponowała uczestnikom aplikację Mentimeter, jako narzędzie do pozyskiwania informacji zwrotnej od uczniów.

Na spotkaniu dokonano też analizy materiałów, o które w ostatnim miesiącu wzbogacił się kurs na platformie Moodle; zebrano kolejne deklaracje dzielenia się doświadczeniem i umówiono się na dwuetapowe warsztaty z zakresu myślenia wizualnego, które rozpoczną się jeszcze w kwietniu.

Oprac. Danuta Kitowska – koordynatorka sieci współpracy i samokształcenia szkół ćwiczeń „Metodyka twórczego przyrodnika”

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa