Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole − webinarium

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na webinarium „Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy do polskich szkół w kontekście rozwiązań prawnych i organizacyjnych”. Webinarium ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i psychologiczno-pedagogicznych, wspierających nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji, w szczególności w kontekście przyjęcia ucznia ukraińskiego do szkoły, w tym do oddziałów przygotowawczych.

W czasie 4-godzinnego spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Przepisy prawne w zakresie wsparcia edukacji – działalność szkoły.
  2. Jakie wyzwania stoją przed dyrektorem szkoły i nauczycielami szkół polskich w kontekście rozwiązań organizacyjnych i pracy z uczniami?
  3. Aspekty psychologiczno-pedagogiczne – jak wspierać środowisko szkolne w nowej rzeczywistości edukacyjnej? (szkoła, uczniowie, rodzice/opiekunowie).

Kwestie prawne zostaną omówione przez przedstawiciela Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Osobą prowadzącą część 2. i 3. będzie Pani Anna Wojkowska, dyrektorka i nauczycielka szkoły, w której uczą się uczniowie z Ukrainy.

Termin webinarium: 18 marca 2022, godzina 16.30.

Informacje szczegółowe i formularz zapisów znajduje się na stronie systemu rekrutacji.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2022