Szczecin − konferencja dla dyrektorów szkół branżowych z udziałem dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

©-lightkeeper/Photogenica
©-lightkeeper/Photogenica

22 marca 2022 r.  odbyła się w konferencja zorganizowana przez Wydział Kształcenia Branżowego i Niepublicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Tematem konferencji było dostosowanie warunków kształcenia do zmieniających się potrzeb regionalnego rynku pracy. Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza zaprosiła do udziału w konferencji online dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek branżowych. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji – Tomasz Madej – przedstawił temat korelacji pomiędzy programami nauczania w zawodach a wymaganiami rynku pracy. O roli Izb Rzemieślniczych w kształceniu i potwierdzaniu kwalifikacji rzemieślniczych mówił Rafał Dąbrowski – dyrektor Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie. W dalszej części spotkania uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji o regionalnym rynku pracy w roku 2022 (Artur Frąckiewicz – Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie), o założeniach Zintegrowanej Strategii Umiejętności (Jolanta Smagalska – starszy wizytator KO w Szczecinie) oraz zapoznania się z przykładami dobrych praktyk współpracy z pracodawcami (Tomasz Korytkowski – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie).

Źródło: kuratorium.szczecin.pl

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2022