Prawo humanitarne. Działania zbrojne zwane wojną hybrydową. Wpływ nowoczesnych technologii na współczesne konflikty zbrojne

W kontekście najnowszych wydarzeń na świecie, związanych z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował publikacje dotyczące form działania prawa humanitarnego w obliczu konfliktów zbrojnych oraz wykorzystania współczesnych technologii w tych konfliktach. Publikacje są przeznaczone dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, a także dla innych osób zainteresowanych praktycznym stosowaniem przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego. Opracowanie – oprócz wiadomości teoretycznych – zawiera materiały stanowiące propozycje do prowadzenia zajęć z uczniami.

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2022