Konferencja Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą – wdrożenie Modelu w Sosnowcu

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

11 marca 2022 roku odbyła się konferencja inauguracyjna w Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Sosnowcu. Wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej – stacjonarnie w sali sesyjnej Urzędu Miasta Sosnowiec oraz na platformie Google Meet.

Po uroczystym otwarciu spotkania głos zabrali m.in. przedstawiciele Władz Miasta Sosnowca – pierwszy zastępca prezydenta Zbigniew Byszewski oraz prezydent Arkadiusz Chęciński, p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej, poseł Mateusz Bochenek, Jan Wroński – dyrektor śląskiego oddziału PFRON, Joanna Końska wizytator Katowickiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciele uczelni wyższych: dr hab. Beata Pituła prof. Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. arch. prof. Politechniki Śląskiej Katarzyna Ujma-Wąsowicz. Z wypowiedzi wynikało, że jest to ważna dla lokalnej społeczności inicjatywa, szczególnie w obecnym czasie, gdzie trafia do nas mnóstwo rodzin z Ukrainy z dziećmi, a indywidualizacja pracy jest stale aktualna, przedstawiciele władz nadmienili również, że wszyscy interesariusze będą wspierać działania SCWEW.

Pierwszą część konferencji dotyczącą prelekcji i dyskusji moderowała Maria Flanczewska-Wolny. Odbyła się prelekcja dr hab. Grzegorza Szumskiego pt. Edukacja włączająca szansą dla wszystkich?. W swoim wystąpieniu dr hab. Grzegorza Szumski odniósł się do realizowania idei edukacji włączającej w kontekście działalności i funkcjonowania SCWEW-ów, jednocześnie podkreślił, że choć sama idea edukacji włączającej jest utopią, to sam proces, który się odbywa w kontekście wdrażania edukacji włączającej, ma ogromne znaczenia w kształtowaniu postaw, które sprzyjają włączaniu ucznia ze zróżnicowanymi potrzebami w system szkolny.

Ekspert ds. edukacji włączającej – Jakub Wolny – opisał podejście systemowe wsparcia osób z niepełnosprawnością w Sosnowcu w kontekście szkolnictwa ogólnodostępnego i specjalnego, opowiedział o projekcie SCWEW w Sosnowcu, jakie są podstawowe założenia i działania projektu. Jednocześnie wskazał obszary, gdzie działalność SCWEW będzie znakomitym uzupełnieniem stworzonego w Sosnowcu systemowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

Znakomitym uzupełnieniem było wystąpienie Lider SCWEW Iwony Durek pt. SCWEW – systemowe wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkolnictwie ogólnodostępnym. Odbyła się prezentacja Zespołu SCWEW Sosnowiec oraz jego zasobów Został zaprezentowany film przedstawiający każde z przedszkoli, szkół ogólnodostępnych, którą SCWEW objął swoim wsparciem. Zaprezentowane przedszkole i szkoła, w swoim krótkim wystąpienia pokazały swoje zasoby, możliwości oraz planowane i podejmowane działania we współpracy ze SCWEW Sosnowiec.

Na zakończenie pierwszej części spotkania Aneta Żurek – ekspert merytoryczny SCWEW 1 (ORE), przedstawiła podstawy opracowania Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, odniosła się do ogólnych założeń funkcjonowania centrów, oraz wspomniała o rekomendacjach, które na zakończenie projektu zostaną opracowane, aby w przyszłości SCWEW-y mogły stać się stałym elementem systemu wsparcia dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Po przerwie, kuluarowych rozmowach odbyły się wystąpienia prof. hab. Zenona Gajdzicy pt. Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Sosnowcu Iwony Durek pt. Świat Idealny – systemowe wsparcie osób z niepełnosprawnością w Sosnowcu, prof. hab. Zenon Gajdzica, podkreślał w swoim wystąpieniu znaczenie działalności SCWEW w aspekcie podnoszenia jakości edukacji włączającej oraz podawał przykłady wspierania uczniów z niepełnosprawnością w innych krajach. Iwona Durek przedstawiła zarys funkcjonowania systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością w Sosnowcu oraz w tym kontekście funkcjonowanie SCWEW Sosnowiec. Iwona Durek opowiedziała o działalności Zespołu Szkół nr 4, odbyły się też wystąpienia uczniów, między innymi działalności spółdzielni socjalnej czy ogrodu polisensorycznego.

Na koniec Maria Flanczewska-Wolny opisała uruchomienie programu OWIT (PFRON), jako poszerzanie systemowej oferty wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w Sosnowcu.

Spotkanie było zwieńczone dyskusją na temat edukacji włączającej oraz refleksjami dotyczącymi przedstawionych założeń funkcjonowania SCWEW Sosnowiec.

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2022