Konferencja online: Rola koordynatorów Rad Młodzieży przy jednostkach samorządu terytorialnego w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z Sekretarzem Stanu – Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji online poświęconej społecznej działalności Młodzieżowych Rad przy jednostkach samorządu terytorialnego, która odbędzie się 5 kwietnia 2022 roku. Okazją do podjęcia problematyki jest chęć zainteresowania młodzieży działalnością społeczną oraz zeszłoroczną nowelizacją ustawy, która zmieniła sposób funkcjonowania tych podmiotów w ramach aktywności społeczeństwa obywatelskiego. Młodzieżowe Rady przy jednostkach samorządu terytorialnego to fakultatywne organy o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, które reprezentują młodzież odpowiednio na poziomie gminy, powiatu lub województwa. Pierwsza młodzieżowa rada w Polsce powstała 19 września 1990 roku w Częstochowie. Był to przejaw otwierania się władz lokalnych na współpracę z obywatelami. W kolejnych latach młodzieżowe rady powstawały na terenie całej Polski. Szacuje się, że do 2020 roku w Polsce utworzono około 500 młodzieżowych rad gmin. W programie konferencji przewidziano zagadnienia dotyczące prawnych uwarunkowań funkcjonowania Rad oraz spotkania z młodzieżowymi praktykami.

Za organizację przedsięwzięcia odpowiada Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE, partnerem wydarzenia jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Wszelkie pytania odnośnie Konferencji prosimy kierować na adres: monika.brenner-zawierucha@ore.edu.pl

5 kwietnia 2022 r. | Ośrodek Rozwoju Edukacji al. Ujazdowskie 28 Warszawa

Rejestracja na konferencję za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa