Współpraca Ośrodka Rozwoju Edukacji z Polskim Czerwonym Krzyżem

Źródło: pck.pl
Źródło: pck.pl

4 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego działającej przy Polskim Czerwonym Krzyżu.

W spotkaniu wzięła udział przedstawicielka Ośrodka Rozwoju Edukacji, odpowiedzialna za realizację szkoleń z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w ramach zadań Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Anna Kasperska-Gochna.

Współpraca ORE/PCK rozwija się od 2003 roku, od 2012 roku na podstawie dwustronnego Porozumienia o Współpracy. W ramach współpracy organizowane są kursy z prawa humanitarnego oparte na autorskim programie edukacyjnym przygotowanym przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. 

Po kilkunastu latach realizacji kursów, zebranych wnioskach i pomysłach innowacyjnych, obie strony Porozumienia, wspierane przez Departament Współpracy Międzynarodowej MEiN, doprowadziły do przygotowania aktualizacji programu Odkrywamy Prawo Humanitarne”.

W czasie posiedzenia, autorzy aktualizacji kursu –  dr hab. Marcin Marcinko (Przewodniczący Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego) oraz dr Kaja Kowalczewska (Członek Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego), zaprezentowali najistotniejsze zmiany dotyczące kursu. Głos zabrała również przedstawicielka ORE  Anna Kasperska-Gochna, przedstawiając aktualizacje w kontekście korzyści dla odbiorców – nauczycieli oraz samych uczniów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, zaprasza już dziś do udziału w nowej, zaktualizowanej formule szkolenia Odkrywamy Prawo Humanitarne”.

Nowa edycja szkolenia „Odkrywamy Prawo Humanitarne” jest:

  • dostosowana do aktualnych potrzeb doskonalenia za pośrednictwem platformy e-learningowej,
  • przyjazna dla uczestnika w zakresie liczby godzin i formy przekazu,
  • dostosowana do wymogów dostępności (WCAG 2.0),
  • zaopatrzona w nowe grafiki, zdjęcia, źródła zasobów internetowych,
  • angażująca uczniów (pomoc metodyczna dla nauczycieli – szereg propozycji scenariuszy zajęć),
  • uzupełniona o przykłady konfliktów zbrojnych z najnowszej historii świata.

Zapisy na szkolenie przyjmowane będą do 28 lutego 2022 r. Realizacja szkolenia odbędzie w terminie od 1 marca do 20 kwietnia 2022 r.

Rekrutacja na szkolenie

 

Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego