Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji grantów

4 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji grantów w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. W spotkaniu online uczestniczyli przedstawiciele placówek, którym przyznano dofinansowanie na realizację grantu w ramach fazy drugiej otwartego konkursu grantowego oraz zespół projektowy ORE.

Celem spotkania było omówienie harmonogramu realizacji przedsięwzięć grantowych. Omówiono także zagadnienia dotyczące sprawozdawczości z realizacji grantu, monitorowania realizacji założonych wskaźników,  promocji i obowiązków informacyjnych. Zapowiedziano cykl spotkań dla liderów, autorów materiałów edukacyjnych i osób zajmujących się sprawozdawczością.

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego