SOLIDARNI Z NARODEM UKRAIŃSKIM − społeczność Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa