Liderzy SCWEW – pierwsze doświadczenia, sukcesy oraz plany na kolejne etapy

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

W dniu 08 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) utworzonych w związku z realizacją projektu: Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

W spotkaniu uczestniczyło 55 osób, w tym: 32 osoby reprezentujące 23 SCWEWy oraz przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z Tomaszem Madejem p.o. Dyrektorem ORE, Izabellą Lutze kierownikiem Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami, Mecenas Beatą Wierzchowską, kierownikami projektów: Izą Lesińską odpowiedzialną za prowadzenie działań w zakresie opracowania Modelu SCWEW oraz prowadzenia wsparcia (SCWEW 1) oraz Agnieszką Pietryką odpowiedzialną za prowadzenie pilotażowego wdrożenia rozwiązań modelowych (SCWEW 2). Część warsztatową poprowadziła dr hab. Beata Jachimczak prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Pierwsza część spotkania dotyczyła przekazania Liderom wniosków i spostrzeżeń, wynikających z dotychczasowej realizacji działań SCWEW oraz udzielenia odpowiedzi na pojawiające się pytania. Dyrektor Tomasz Madej powitał uczestników spotkania, podkreślił, że udział w projekcie jest pionierskim wdrożeniem do praktyki szkolnej rozwiązań z obszaru edukacji włączającej. Potwierdził gotowość ORE do współuczestniczenia w tym zadaniu oraz zadeklarował dalsze wsparcie w działaniach SCWEW. O umiejscowieniu projektu SCWEW w całej gamie działań ORE i MEiN opowiedziała Izabella Lutze. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że inne projekty realizowane w ORE a dotyczące różnych aspektów edukacji włączającej będą poszerzeniem działania SCWEW i zachęciła do współpracy w tym zakresie. Agnieszka Pietryka podziękowała Liderom za entuzjazm, zaangażowanie, a także profesjonalne realizowanie wsparcia dla 160 przedszkoli i szkół ogólnodostępnych biorących udział w projekcie. Zwróciła uwagę na to, że pilotażowe wdrożenie Modelu SCWEW pozwoli na opracowanie zasad organizacji i funkcjonowania tej formy wsparcia w systemie edukacji, a także pozwoli na oszacowanie kosztów ich działania. Iza Lesińska podkreśliła, że eksperci zaangażowani w projekt SCWEW1 przygotowali szeroką ofertę wsparcia i zachęciła przedstawicieli SCWEW do korzystania z przygotowanych zasobów oraz zaprosiła do wspólnej pracy nad wypracowaniem rozwiązań w zakresie realizacji zadań SCWEW, w tym szczególnie skutecznych form wsparcia dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

Część warsztatowa miała na celu omówienie działań SCWEW-ów oraz dyskusję na temat oferowanego przez nie wsparcia, w tym szczególnie określenia roli SCWEW, zadań liderów oraz kadry, a także pierwszych doświadczeń z bezpośredniej pracy w środowiskach szkolnych. Ta część spotkania prowadzona była w formie wykładowo-warsztatowej i została bardzo dobrze odebrana przez uczestników spotkania. Umożliwiła ona zarówno przekazanie informacji ze strony ORE, jak i przedyskutowania ważnych z punktu widzenia uczestników tematów. Spotkanie zostało zarejestrowane i wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie udostępnione 23 zespołom projektowym, biorącym udział w pilotażu.

Kolejne spotkanie już w formie stacjonarnej zostało zaplanowane na maj b.r. i zostanie poświęcone omówieniu kompetencji oraz zakresów działania liderów oraz kadry SCWEW.

Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2022