Konferencja online „Edukacja STEAM – rewolucja czy ewolucja?”

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCD) zaprasza nauczycieli i dyrektorów małopolskich szkół do udziału w konferencji „Edukacja STEAM – rewolucja czy ewolucja? – wyzwania dzisiejszej szkoły”.

Konferencja w formule online odbędzie się 1 marca 2022 r.

Program konferencji oraz elektroniczny formularz zapisu dostępne na stronie MSCDN.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL – Minister Edukacji i Nauki, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

Źródło: mcdn.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa