Zgłoś kandydata do nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021!

Źródło: ipzin.org
Źródło: ipzin.org

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wraz z Kapitułą ogólnopolskiej nagrody „Złote Ogniwo” zaprasza do zgłaszania kandydatów na “Profilaktyka Roku 2021”. Czas tylko do końca grudnia!

Inicjatywa Nagrody “Profilaktyk Roku” narodziła się w grudniu 2020 w czasie epidemii COVID-19.
Jej pomysłodawcą jest Zarząd Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN), przekonany że w okresie szczególnej potrzeby działań profilaktycznych, a zarazem wyjątkowego ich niedoboru, konieczne jest podniesienie rangi profilaktyki problemów dzieci i młodzieży oraz statusu osób, zajmujących się tą dziedziną. W myśl idei, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Lepiej wspierać zdrowy rozwój, niż ponosić konsekwencje zaniedbań i problemów.

W wielu dziedzinach życia przyznawane są coroczne nagrody za wybitne osiągnięcia, jednak do roku 2020 nie było ogólnopolskiej nagrody, która pozwoliłaby docenić wyróżniających się profilaktyków. Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów dzieci i młodzieży to szeroka dziedzina, która obejmuje m.in. działania na rzecz zapobiegania używaniu substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, czy tzw. „dopalacze”), przemocy i cyberprzemocy, depresji i samobójstwom, hazardowi, pornografii i innym uzależnieniom behawioralnym, ryzykownym zachowaniom seksualnym, zakażeniom przenoszonym drogą płciową, demoralizacji czy przestępczości wśród nieletnich. Nagroda “Profilaktyk roku” została powołana do życia, aby podnieść świadomość społeczną jak wielu poważnym zagrożeniom profilaktycy zapobiegają.

IPZIN podjął wyzwanie, powołał Kapitułę i zainicjował ogólnopolską Nagrodę, tworząc okazję do wyrażenia uznania wyjątkowym profilaktykom-pasjonatom. Nagroda ma charakter niezależny i fundowana jest przez anonimowych darczyńców.

W styczniu 2021 odbyła się pierwsza Gala Online „Profilaktyk Roku 2020”, w trakcie której przyznana została nagroda „Złote Ogniwo”. Jej laureatem został Leszek Szawiński, profilaktyk z wieloletnim doświadczeniem oraz ze szczególnymi zasługami w działaniach online w czasie epidemii.

Uczestnicy Gali w anonimowej ankiecie wysoko ocenili zarówno sam pomysł i koncepcję nagrody, jak również przygotowanie i przebieg Gali. Wyrazili też zdecydowane przekonanie, że Nagroda powinna być przyznawana w kolejnych latach. Na stronie internetowej IPZIN można znaleźć więcej informacji o Gali Online, obejrzeć nagranie z wręczenia nagrody oraz informacje o osobie laureata wraz z pełnym tekstem laudacji.

Jak zgłosić kandydata na Profilaktyka Roku 2021?

Kandydatami do ogólnopolskiej nagrody „Złote Ogniwo” mogą być osoby zajmujące się profilaktyką problemów dzieci i młodzieży w ramach różnych ról zawodowych i społecznych, jednak, jak mówi regulamin, nie mogą to być osoby, które już obecnie mają dużą ogólnopolską rozpoznawalność (np. znani na cały kraj eksperci-profilaktycy).  O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła, w której skład wchodzą osoby o dużym i różnorodnym doświadczeniu w dziedzinie profilaktyki. Zgłaszanie kandydatów odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego, który znaleźć można w zakładce Profilaktyk Roku na stronie www.ipzin.org. Zgłoszenie wymaga poparcia dwóch instytucji zajmujących się problematyką profilaktyki lub wychowywania dzieci i młodzieży (mogą to być organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego). Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z formularzem oraz regulaminem nagrody, aby przed zgłoszeniem danego kandydata lub kandydatki upewnić się, że spełnia najważniejsze kryteria. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 31 grudnia 2021.

Ogólnopolska Gala „Profilaktyk Roku 2021” odbędzie się w formie online lub hybrydowej. Przewidywany termin to koniec stycznia 2022.

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2022