Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 3

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 2

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 2 wnioski o przyznanie dofinansowania, zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej uzyskały one ocenę pozytywną i zostały rekomendowane do dofinansowania.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2022