Szkolenie e-learningowe „Powrót do rytmu, czyli szkoła na nowo”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym „Powrót do rytmu, czyli szkoła na nowo”.

Termin szkolenia: 14–22 grudnia 2021 r.

Rekrutacja trwa do 19 grudnia 2021 r.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników oświaty realizujących zadania i działania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego placówki, szczególnie w zakresie organizacji pracy z uczniami po powrocie do trybu stacjonarnego.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych pracowników oświaty.

Zależy nam na:

  • poszerzaniu wiedzy w zakresie możliwości podejmowania działań wychowawczych wobec uczniów;
  • poszerzaniu wiedzy w zakresie realizacji planowanych oddziaływań wychowawczych wobec uczniów.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl).

Kurs składa się z nagranego przez Panią Joannę Sikorę wykładu oraz publikacji dotyczącej programu wychowawczo-profilaktycznego. Czas przewidziany na realizację szkolenia to ok. 6 godzin dydaktycznych.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

  1. Czynniki wpływające na uczniów podczas pandemii.
  2. Sposoby zarządzania klasą budujące autorytet nauczyciela.
  3. Podnoszenie motywacji uczniów do nauki.
  4. Komunikacja i relacja między nauczycielem a uczniami.
  5. Rola autorefleksji w pracy nauczyciela.

Szkolenie jest poszerzoną edycją kursu e-learningowego „Powrót do szkoły, czyli szkoła na nowo” realizowanego w ORE w terminie 29 lipca–9 sierpnia 2021r. Do wykładu załączona została publikacja dotycząca programu wychowawczo-profilaktycznego.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zapisały się na nie przez platformę szkolenia.ore.edu.pl .

Wszystkie zapisane osoby, które spełniają kryteria dotyczące adresatów szkolenia otrzymają od kierownika formy doskonalenia przesłane drogą mailową zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z instrukcją logowania.

Wszystkie szczegóły zawarte są w sylabusie szkolenia.

Kontakt: Jolanta Zawór, e-mail: jolanta.zawor@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2021