Profilaktyka chorób zakaźnych – szczepienia. Przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Broszura przeznaczona dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, zawierająca scenariusze zajęć dla dzieci w wieku 5–6 lat. Głównym celem tych spotkań jest zwiększenie świadomości dzieci na temat dróg rozprzestrzeniania się wirusów oraz sposobów zapobiegania infekcjom.

Tematyka zajęć jest ściśle związana z działaniami na rzecz zahamowania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i profilaktyką zachorowań na inne choroby zakaźne, ze szczególnym uwzględnieniem roli szczepień ochronnych. W założeniu scenariusze stanowią całość, ale w zależności od zdiagnozowanego przez nauczyciela poziomu wiedzy i umiejętności dzieci mogą zostać zrealizowane w dowolnej kolejności oraz z wykorzystaniem dodatkowych elementów, którymi dysponuje nauczyciel, np. pomocy edukacyjnych, czy zabaw ruchowych. Mogą także być zmodyfikowane zgodnie z potrzebami i możliwościami odbiorców w taki sposób, by główne cele zajęć zostały zachowane.

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2021