„Dbaj o klimat z normami” – temat wiodący dziesiątej jubileuszowej edycji konkursu organizowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny

fot. pixabay
fot. pixabay

Polski Komitet Normalizacyjny organizuje już dziesiątą jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja”. Temat wiodący konkursu to: „Dbaj o klimat z normami”. Konkurs jest zaplanowany od 1 lutego do 6 maja 2022 roku i jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Cele Konkursu nawiązują do kierunków polityki oświatowej realizowanej w roku szkolnym 2021/2022. Ponadto wpisuje się w wymagania ujęte w podstawie programowej dla szkół branżowych I i II stopnia oraz techników. Konkurs ma na celu pokazanie, w jaki sposób normy wspierają inicjatywy przeciwdziałające zmianom klimatycznym, podniesienie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw ekologicznych.

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa