Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 1

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – Faza 2.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła łącznie 2 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego na etapie oceny formalnej 1 wniosek uzyskał ocenę negatywną, a na etapie oceny merytorycznej 1 uzyskał ocenę pozytywną i został rekomendowany do dofinansowania.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego