Sztuka i przyroda w praktyce. Metody pracy z wychowankami młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii

Publikacja powstała w ramach współpracy Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii ORE z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki. Adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców pracujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii jako swoista prezentacja dobrej praktyki w zakresie wykorzystania sztuki współczesnej w pracy z wychowankami o szczególnych potrzebach edukacyjnych i emocjonalnych. W tekście przedstawiono z obu perspektyw doświadczenia we współpracy placówki oświatowo-wychowawczej z instytucją promującą kulturę i sztukę. Autorki w sposób szczególny zwróciły uwagę na wychowawczy i terapeutyczny aspekt zajęć motywujących młodzież do obcowania z różnymi formami sztuki w kontekście jej różnorodnych związków z przyrodą i ekologią. Czytelnicy znajdą w tekście propozycje zadań dla wychowanków oraz inspiracje do własnych działań w tym obszarze.

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2021