Szkolenie e-learningowe „Szkoła od nowa”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym „Szkoła od nowa”.

Termin szkolenia: 23 listopada – 1 grudnia 2021 r.

Rekrutacja trwa do 28 listopada 2021 r.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników oświaty realizujących zadania i działania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego placówki, szczególnie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych pracowników oświaty.

Zależy nam na:

  • poszerzaniu wiedzy w zakresie budowania zespołu z uczniami klas I–III.
  • poszerzaniu wiedzy w zakresie działań wychowawczych z uczniami klas I–III.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl).

Kurs składa się z nagranego przez dr Jagodę Sikorę wykładu oraz publikacji dotyczącej programu wychowawczo-profilaktycznego. Czas przewidziany na realizację szkolenia to ok. 6 godzin dydaktycznych.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

  1. Wspieranie dzieci w kryzysie.
  2. Identyfikacja i wykorzystanie zasobów.
  3. Identyfikacja i rozpoznawanie sygnałów stresu.
  4. Metoda samoregulacji.
  5. Wzmacnianie sposobów samokontroli i samoregulacji uczniów.

Szkolenie jest poszerzoną edycją kursu e-learningowego „Szkoła od nowa” realizowanego w ORE w terminie 3–12 sierpnia 2021r. Do wykładu załączona została publikacja dotycząca programu wychowawczo-profilaktycznego.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zapisały się na nie przez platformę www.szkolenia.ore.edu.pl .

Wszystkie zapisane osoby, które spełniają kryteria dotyczące adresatów szkolenia otrzymają od kierownika formy doskonalenia przesłane drogą mailową zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z instrukcją logowania.

Wszystkie szczegóły zawarte są w sylabusie szkolenia.

Kontakt: Jolanta Zawór, e-mail: jolanta.zawor@ore.edu.pl

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2021