Webinarium „Wsparcie dzieci/uczniów w powrocie do edukacji stacjonarnej – Budowanie szkolnego środowiska wspierającego uczniów”

fot. Shutterstock
fot. Shutterstock

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w  webinarium „Wsparcie dzieci/uczniów w powrocie do edukacji stacjonarnej – Budowanie szkolnego środowiska wspierającego uczniów”. Spotkanie będzie zorganizowane na platformie edukacyjnej ORE w dniu 18 października 2021 r.

Cele:

  • zwiększenie wiedzy uczestników z zakresu wsparcia nauczycieli w sytuacji powrotu do nauki stacjonarnej
  • poszerzenie wiedzy uczestników na temat budowania przyjaznego środowiska wspierającego w obszarze przestrzeni szkolnej
  • poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie budowania przyjaznego środowiska szkolnego w celu ułatwienia uczniom adaptacji w grupie rówieśniczej
  • upowszechnienie wiedzy dotyczącej działań wspierających uczniów

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli: placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół – dyrektorów, nauczycieli, specjalistów.

Rekrutacja na webinarium

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2021