Webinarium: Mechanizmy związane z doświadczaniem sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz konsekwencje emocjonalno-społeczne dla osób ich doświadczających

Zapraszamy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, specjalistów i nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach na bezpłatne webinarium „Mechanizmy związane z doświadczaniem sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz konsekwencje emocjonalno-społeczne dla osób ich doświadczających”.

Spotkania odbędą się w pięciu terminach: 2, 3, 17, 24 listopada i 1 grudnia 2021 r.

Celem webinarium jest dostarczenie uczestnikom wiedzy zarówno teoretycznej, jak i przykładów dobrych praktyk oraz sprawdzonych procedur działania w związku z doświadczaniem sytuacji trudnych i kryzysowych przez dzieci i młodzież, którymi pracownicy systemu oświaty będą mogli inspirować się w trakcie własnej pracy zawodowej.

W treści webinarium uwzględniona będzie sytuacja epidemiczna w Polsce oraz związane z nią trudności i wyzwania w pracy z uczniami. Zaproponowane rozwiązania będą wskazówką, w jaki sposób prowadzić działania on-line w przedszkolach, szkołach i placówkach, w sytuacji ograniczonego kontaktu bezpośredniego (izolacja związana z COVID-19).

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego