Szkolenie „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle?” – edycja 2

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle”, które odbędzie się w terminie 13 października – 13 listopada 2021 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów, nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli specjalistów, nauczycieli centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczycieli publicznych centrów kształcenia ustawicznego.

Celem szkolenia jest:

  1. Zaprezentowanie podstawowych funkcjonalności dostępnych na platformie Moodle.
  2. Zwrócenie uwagi na wybrane elementy prawa autorskiego w kontekście publikacji materiałów w sieci Internet.
  3. Wskazanie kierunków własnego rozwoju.

Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji oraz zapisy.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

 

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2021