Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

fot. wmhd2021.com
fot. wmhd2021.com

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego ustanowiła to święto, aby zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia: dbania o zdrowie psychiczne, przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących na choroby psychiczne, potrzebę zmian w regulacjach prawnych, potrzebę zmian w opiece medycznej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, promocję zdrowia psychicznego.

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego dotyczy wprowadzania w rzeczywistość opieki nad zdrowiem psychicznym dla wszystkich. Światowa Organizacja Zdrowia zachęca do zapoznania się i zainspirowania dotychczasowymi działaniami oraz dobrymi praktykami w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Nadal towarzyszy ludziom prawie na całym świecie epidemia koronawirusa SARS-CoV-2. Ograniczenia związane z pandemią utrudniają nie tylko opiekę psychiatryczną, ale także świadczenie podstawowej opieki medycznej. Taka sytuacja wtórnie może przekładać się na pojawianie się problemów ze zdrowiem psychicznym i pogłębianie już istniejących trudności.

Sytuacja kryzysowa może dotknąć każdego, dlatego wiedza dotycząca dbałości o zdrowie, profilaktykę zaburzeń psychicznych i sposobów na radzenie sobie z trudami codzienności jest niezbędna.

Podczas tegorocznego Światowego Zgromadzenia Zdrowia w maju 2021 r. przedstawiciele krajów z całego świata podkreślali potrzebę zadbania o jakość usług w zakresie zdrowia psychicznego na wszystkich poziomach.

Materiały ORE:

Strona systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

Programy rekomendowane w zakresie promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień

Materiały WHO i WFMH:

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2021