Nabór wniosków grantowych w konkursie dodatkowym zakończony!

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

W dniu 7.10.2021 r zakończyliśmy nabór wniosków w dodatkowym konkursie grantowym w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. W trakcie trwania naboru złożonych zostało 10 wniosków grantowych z 8 województw na łączną kwotę 11 921 118,49 zł.

Najczęściej o środki w konkursie aplikowały organy prowadzące specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i szkoły specjalne, stanowiąc zdecydowaną większość Wnioskodawców. Najwięcej wniosków wpłynęło z województwa dolnośląskiego. Wiodącym zakresem wsparcia, jaki miał swoją największą reprezentację w liczbie złożonych wniosków był zakres dotyczący spektrum autyzmu i komunikacji wspomagającej i alternatywnej ACC, a w drugiej kolejności trudności w zachowaniu oraz dysfunkcji słuchu.

Bardzo cieszy fakt, że konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony. Przed nami czas oceny wniosków, wybór Grantobiorców i przyznanie środków grantowych.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie ORE, gdzie wkrótce pojawią się wyniki konkursu dodatkowego.

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2021