Na jakie działania można przeznaczyć grant? – Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Za nami kolejne spotkanie online z przedstawicielami placówek zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania w otwartym konkursie grantowym. Podczas pierwszej części wydarzenia omówione zostały zasady naboru wniosków grantowych, dokumentacja konkursowa a także sposób przygotowania i wysłania wniosków przez elektroniczny generator Witkac.pl.

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania wszelkich pytań dotyczących otwartego konkursu grantowego.

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

Zachęcamy także inne placówki zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w otwartym konkursie grantowy, do zgłaszania się na kolejne spotkania informacyjno-konsultacyjne.

Terminy spotkań online

Przypominamy, że o granty mogą ubiegać się zarówno publiczne jak i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne.

Środki uzyskane w ramach grantu należy przeznaczyć na szkolenia dla nauczycieli, a dodatkowo będzie możliwość zrealizowania działań związanych ze szkoleniem kadry placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz doposażeniem w sprzęt.

Na wnioski grantowe czekamy do 30 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i procedury niezbędne do złożenia wniosku grantowego dostępne są na stronie projektu, w zakładce dokumentacja.

Otwarty Konkurs Grantowy prowadzony jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 28 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa