Lista rankingowa konkursu grantowego

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą informuje, że zakończono ocenę wniosków, złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach dodatkowego konkursu grantowego.


Wpłynęło 10 wniosków aplikacyjnych na łączną kwotę 11 921 118,49 zł.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej 5 wniosków zostało wskazanych do otrzymania grantu a 5 nie uzyskało wymaganej minimalnej liczby punktów w części kryteriów merytorycznych i tym samym nie zostało zakwalifikowanych do uzyskania grantu.

Kolejnym etapem będzie potwierdzenie przyjęcia grantu do realizacji przez Wnioskodawców oraz przygotowanie dokumentacji do podpisania umów.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników konkursu zostały zawarte w liście rankingowej.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożenie ofert. Zwycięzcom gratulujemy!

Agnieszka Pietryka
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
tel. 22 570 83 30
e-mail: 
scwew2@ore.edu.pl

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 29 października 2021