Kapitał wiedzy szkół ćwiczeń

Zapraszamy do korzystania z publikacji powstałych w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” oraz do zapoznania się z propozycjami materiałów i platform edukacyjnych Szkół Ćwiczeń.

Materiały dydaktyczne oraz platformy szkół ćwiczeń:

 

Ostatnia aktualizacja: 14 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa