Informacja o terminie rekrutacji na pierwszą edycję szkolenia Ekspert 2021–2022

Szanowni Państwo,

4 października br. rozpoczynamy rekrutację na pierwszą w roku szkolnym 2021/2022, edycję szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 22 października 2021 r.

Rekrutacja przeprowadzona zostanie wśród osób, które posiadają konto w Bazie osób oczekujących na szkolenie. Nabór będą prowadzili pracownicy ORE, którzy w oparciu o informacje zawarte w bazie osób oczekujących na szkolenie, wyłonią uczestników szkolenia, z uwzględnieniem następujących zasad (kryteriów) rekrutacji:

  • równy udział uczestników z każdego województwa,
  • czas oczekiwania w bazie osób oczekujących na szkolenie (osoby z najdłuższym czasem oczekiwania w bazie mają pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie),
  • zapotrzebowanie na specjalizacje eksperckie w poszczególnych województwach zweryfikowane na podstawie ankiet przesłanych przez kuratoria oświaty.

Osoby zakwalifikowane do szkolenia otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany przez Państwa w Bazie osób oczekujących na szkolenie. W razie potrzeby pracownicy ORE będą kontaktowali się z wybranymi uczestnikami telefonicznie.

Kandydaci zarejestrowani w Bazie osób oczekujących nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych rejestracji.

Harmonogram I edycji szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli:

  • rekrutacja: 4–22 października 2021.
  • część e-learningowa (wraz z egzaminem on-line): 15 listopada – 10 grudnia 2021 roku,
  • egzamin on-line: 10 grudnia 2021 roku,
  • część stacjonarna (CS Sulejówek) wraz z egzaminem końcowym: przybliżony termin realizacji szkolenia – przełom lutego i marca 2022 roku.

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa