Webinarium „Wsparcie dzieci/uczniów w powrocie do edukacji stacjonarnej. Identyfikowanie potrzeb uczniów i wprowadzanie metod wspierających uczniów”

© yanlev/Bank zdjęć Photogenica
© yanlev/Bank zdjęć Photogenica

Webinarium „Wsparcie dzieci/uczniów w powrocie do edukacji stacjonarnej. Identyfikowanie potrzeb uczniów i wprowadzanie metod wspierających uczniów” odbyło się 17 września 2021 r.

Wzięli w nim udział przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także dyrektorzy i specjaliści ze szkół i placówek. Celem szkolenia było:

  • zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie identyfikowania potrzeb uczniów po powrocie do środowiska szkolnego;
  • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej udzielania wsparcia uczniom w okresie readaptacji społecznej po powrocie do nauki stacjonarnej, w tym uczniom wysoko wrażliwym;
  • poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozy potrzeb uczniów wysoko wrażliwych oraz w zakresie znaczenia wsparcia ucznia w środowisku szkolnym;
  • zapoznanie uczestników z metodami wspierającymi uczniów po powrocie do szkół;
  • zaprezentowanie wskazań dla szkół dotyczących budowania środowiska wspierającego dla uczniów i nauczycieli.

Spotkanie otworzył Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej, który wskazał, jak ważne jest poszerzania wiedzy i budowanie strategii pomocy uczniom w nowej rzeczywistości.

Wicedyrektor ORE dr Wiesław Poleszak w swoim wystąpieniu omówił przykładowe sposoby identyfikowania potrzeb uczniów po powrocie do środowiska szkolnego oraz zalecane reakcje w celu ich zaspokojenia.

O diagnozie potrzeb uczniów wysoko wrażliwych oraz znaczeniu wsparcia w środowisku szkolnym opowiedziała dr Monika Baryła-Matejczuk z Wydziału Psychologii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Funkcjonowanie uczniów wysoko wrażliwych w szczególny sposób wskazuje na środowisko jako czynnik warunkujący prawidłowy rozwój i wykorzystanie potencjału.

Profesor Jacek Pyżalski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprosił uczestników do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na 10 pytań dotyczących sytuacji społeczności szkolnej po powrocie do nauki stacjonarnej.

Zwieńczeniem spotkania była dyskusja na temat: „Budowanie środowiska wspierającego dla uczniów i dla nauczycieli − wskazania dla szkół”, w której wzięli udział: dr Wiesław Poleszak, dr hab. Jacek Pyżalski, Prof. UAM, dr Monika Baryła-Matejczuk. Wszyscy prelegenci mówili o znaczeniu relacji i uważności na potrzeby innych ludzi. W nowej normalności niezwykle ważny jest także dobrostan zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców.

Uczestnicy spotkania wysoko ocenili wartość merytoryczną i organizację wydarzenia.

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa