Spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

Na zdjęciu sala wykładowa. W tle ekran z widocznym napisem Tworzenie ezasobów do kształcenia zawodowego. Dyrektor ORE Tomasz Madej przemawia. Obok stoi kierownik projektu Tworzenie ezasobów do kształcenia zawodowego Joanna Saska-Dymnicka.
Na zdjęciu sala wykładowa. W tle ekran z widocznym napisem Tworzenie ezasobów do kształcenia zawodowego. Dyrektor ORE Tomasz Madej przemawia. Obok stoi kierownik projektu Tworzenie ezasobów do kształcenia zawodowego Joanna Saska-Dymnicka.

W dniach 21–22 września 2021 roku odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych weryfikujących prototypy e-materiałów do kształcenia zawodowego w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”.

Uczestnikom zostało zaprezentowane zadanie projektu, które będą realizować: odbiór prototypów i wersji ostatecznych e-materiałów do kształcenia zawodowego przygotowywanych w ramach projektów konkursowych (w tym przeprowadzenie weryfikacji zgodności poszczególnych e-materiałów z przyjętą koncepcją i standardami merytoryczno-dydaktycznymi, standardem funkcjonalności, dostępności i techniczno-graficznym). Eksperci branżowi będą weryfikować prototypy e-materiałów pod kątem spełnienia warunków zawartych w standardach merytoryczno-dydaktycznych.

Anna Pregler − główny Ekspert merytoryczny projektu, przedstawiła efekty wcześniejszych prac projektu istotne dla realizacji obecnego zadania, w tym przykłady typów materiałów multimedialnych, ramową procedurę i ogólne zasady weryfikacji prototypów e-materiałów oraz szczegółowe zadania Ekspertów branżowych związane z jej przeprowadzaniem.

Podczas prezentacji prowadzonej przez Joannę Saską-Dymnicką − kierownika projektu oraz Barbarę Wałecką − eksperta ds. WCAG, Eksperci branżowi poznali funkcjonalności dwóch platform: Recenzent oraz Edytor ZPE, na których będą prowadzili weryfikację prototypów e-materiałów. Zasady współpracy Ekspertów branżowych z ekspertami zespołu projektu oraz harmonogram działań związanych z weryfikacją poszczególnych prototypów zostały zaprezentowane Ekspertom branżowym przez Małgorzatę Gawędę − eksperta ds. konkursów i upowszechniania e-zasobów oraz Sławomira Torbusa − eksperta ds. jakości e-zasobów.

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2021