Sieć współpracy dla samorządowców – Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w sytuacji pandemicznej i po pandemicznej

© AndrewLozovyi/Photogenica
© AndrewLozovyi/Photogenica

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia poświęconej realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w sytuacji pandemicznej i po pandemicznej. Jest to ważny obszar, nie tylko w zakresie prawidłowej, tj. zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa organizacji pomocy, ale także celem zapewnienia odpowiedniej jakości wsparcia uczniom w sytuacji kryzysowej. Praca sieci zaplanowana została na siedem miesięcy, tj. od września 2021 do końca marca 2022 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona!

Adresaci sieci: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (JST) nadzorujący organizację pracy szkół i placówek oświatowych.

Celem sieci jest uporządkowanie wiedzy z zakresu organizacji i finansowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wymiana doświadczeń oraz upowszechnienie dobrych praktyk w omawianym zakresie.

Działalność sieci zorganizowana jest na platformie internetowej www.doskonaleniewsieci.pl ale w celu usprawnienia komunikacji uczestników dopuszcza się także pracę na innych platformach w formie hybrydowej.

Zasady pracy w sieci:

  1. Ostateczna koncepcja i plan pracy sieci, jest efektem współpracy uczestników sieci z jej moderatorem.

 

  1. W ramach sieci wykorzystywane są różnorodne metody pracy, inicjowana jest wymiana doświadczeń, uczestnicy sieci zachęcani są do wypowiedzi i dyskusji na wybrane tematy.
  2. Do współpracy w ramach sieci, mogą być zapraszani zewnętrzni eksperci w celu pozyskania głosu doradczego w wybranych kwestiach.
  3. Efektem pracy sieci są produkty wypracowane przez uczestników. Są to różnorodne materiały, dokumenty czy opracowania, których istotną cechą jest użyteczność i możliwość ich wykorzystania w bieżącej pracy szkoły czy placówki.
  4. Sieci realizowane są w formie blended learning – jest to mieszana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera. Sieć online uzupełniana jest spotkaniami w „realu” organizowanymi w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku k. Warszawy (w ramach sieci odbędą się dwa takie spotkania). Koszty noclegu i wyżywienia w trakcie spotkań pokrywa organizator czyli ORE, uczestnicy pokrywają tylko koszty dojazdu. Sieci adresowane są maksymalnie do około 30 osób – samorządowców odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w JST.

Moderatorem sieci jest p. Marzena Mandla

Rekrutacja uczestników do sieci:

W celu zgłoszenia się do uczestnictwa w sieci, należy wysłać maila na adres: piotr.matuszak@ore.edu.pl

  • w temacie maila wskazać: Sieć współpracy dla samorządowców – Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego dostosowana do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w sytuacji pandemicznej i po pandemicznej
  • w treści maila podać: imię i nazwisko, mail, telefon kontaktowy i nazwę jednostki samorządu terytorialnego, którą Państwo reprezentujecie.

W sprawach rekrutacji do sieci, osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak – tel. 22 570 83 42.

Przypominamy, że sieć współpracy i samokształcenia to zespół samorządowców, reprezentujących różne jednostki samorządu terytorialnego, współpracujących ze sobą w realizacji zaplanowanych działań. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne poszukiwanie rozwiązań, wymiana doświadczeń między uczestnikami, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, wzajemne uczenie się – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań osobistych To także tworzenie przestrzeni do budowania proaktywnych postaw samorządowców wobec zadań oświatowych. Członkowie sieci korzystają z własnej wiedzy, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem moderatora sieci współpracy i samokształcenia.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w sieci.   

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2021