Oferta doskonalenia Zespołu Projektowego Zarządzanie Oświatą w Samorządach

w roku szkolnym 2021/2022

Lp.NazwaFormaAdresatTermin
1.Moduł prawny. Organizacja procesu kształcenia i wychowania – prawne aspekty edukacji zdalnej. Zdalne zarządzanie szkołami przez organ prowadzący.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
Pakiet szkoleniowy (program + materiał szkoleniowy)
szkolenie on-line przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych czerwiec 2021 – sierpień 2022
2.Moduł prawny. Przygotowanie organizacji jednostek oświatowych na rok szkolny 2021/2022. Arkusz organizacji pracy jednostki oraz jego wykorzystanie w monitorowaniu pracy jednostek oświatowych.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
Pakiet szkoleniowy (program + materiał szkoleniowy)
szkolenie on-line przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych czerwiec 2021 – sierpień 2022
3.Moduł technologiczny. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (Ms Teams, Zoom, Google Meet itp.). Multimedialne zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w edukacji. Zintegrowana Platforma Edukacyjna.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
Pakiet szkoleniowy (program + materiał szkoleniowy)
szkolenie on-line przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych czerwiec 2021 – sierpień 2022
4.Moduł technologiczny. Zarządzanie usługami informatycznymi na poziomie organu prowadzącego -wyzwania, możliwości, przykłady.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
Pakiet szkoleniowy (program + materiał szkoleniowy)
szkolenie on-line przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych czerwiec 2021 – sierpień 2022
5.Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zespołami rozproszonymi.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
Pakiet szkoleniowy (program + materiał szkoleniowy)
szkolenie on-line przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych czerwiec 2021 – sierpień 2022
6. Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Praca zdalna - monitorowanie i motywowanie pracowników.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
Pakiet szkoleniowy (program + materiał szkoleniowy)
szkolenie on-line przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych czerwiec 2021 – sierpień 2022
7.Moduł zarządzania kryzysowego
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
Pakiet szkoleniowy (program + materiał szkoleniowy)
szkolenie on-line przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych czerwiec 2021 – sierpień 2022
8.Moduł prawny. Finansowanie zadań oświatowych w okresie zawieszenia zajęć, spowodowanego pandemią COVID-19.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
szkolenie on-line przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych grudzień 2021 – sierpień 2022
9.Moduł prawny. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w okresie zdalnego nauczania.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
szkolenie on-line przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych grudzień 2021 – sierpień 2022
10.Moduł zarządzanie strategiczne. Racjonalizacja wydatków oświatowych. Poszukiwanie rozwiązań, wykorzystywanie szans.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
szkolenie on-line przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych grudzień 2021 – sierpień 2022
11.Kontrola prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji oświatowychsieć współpracy
i samokształcenia
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych wrzesień 2021 – marzec 2022
12.Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w sytuacji pandemicznej i po pandemicznejsieć współpracy
i samokształcenia
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych wrzesień 2021 – marzec 2022
13.Moduł prawny. Organizacja procesu kształcenia i wychowania – prawne aspekty edukacji zdalnej. Zarządzanie zdalną szkołą/placówką
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
Pakiet szkoleniowy (program + materiał szkoleniowy)
szkolenie on-line dyrektorzy szkół/placówekpaździernik 2021 – sierpień 2022
14.Moduł technologiczny. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (Ms Teams, Zoom, Google Meet itp.). Multimedialne zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w edukacji. Zintegrowana Platforma Edukacyjna
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
Pakiet szkoleniowy (program + materiał szkoleniowy)
szkolenie on-line dyrektorzy szkół/placówekpaździernik 2021
- sierpień 2022
15.Moduł kompetencji osobistych. Organizacja pracy i zarządzanie własnym czasem. Radzenie sobie ze stresem i presją czasu.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
Pakiet szkoleniowy (program + materiał szkoleniowy)
szkolenie on-line dyrektorzy szkół/placówekpaździernik 2021
- sierpień 2022
16.Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zespołami rozproszonymi.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
Pakiet szkoleniowy (program + materiał szkoleniowy)
szkolenie on-line dyrektorzy szkół/placówekpaździernik 2021
- sierpień 2022
17.Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Praca zdalna - monitorowanie i motywowanie pracowników.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
Pakiet szkoleniowy (program + materiał szkoleniowy)
szkolenie on-line dyrektorzy szkół/placówekpaździernik 2021 – sierpień 2022
18.Moduł zarządzania kryzysowego .
\Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
Pakiet szkoleniowy (program + materiał szkoleniowy)
szkolenie on-line dyrektorzy szkół/placówekpaździernik 2021 – sierpień 2022
19.Interwencja kryzysowa w szkole. Jak poradzić sobie w po pandemicznej rzeczywistości? sieć współpracy
i samokształcenia
dyrektorzy szkół/placówekwrzesień 2021 – marzec 2022
20.Zarządzanie szkołą z wykorzystaniem Office 365 i/lub G-Suite w pracy stacjonarnej i zdalnej.sieć współpracy
i samokształcenia
dyrektorzy szkół/placówekwrzesień 2021 – marzec 2022
21.Praca zespołowa nauczycieli – Falochron – wzmacnianie wychowawczo-profilaktycznej roli szkoły w sytuacji po pandemicznej.sieć współpracy
i samokształcenia
dyrektorzy szkół/placówekwrzesień 2021 – marzec 2022
22.Optymalna organizacja pracy szkoły uwzględniająca jakość nauczania wykorzystująca doświadczenia po pandemiczne. sieć współpracy
i samokształcenia
dyrektorzy szkół/placówekwrzesień 2021 – marzec 2022
23.Motywowanie do rozwoju w kontekście rozwiązań obecnych w edukacji zdalnejsieć współpracy
i samokształcenia
dyrektorzy szkół/placówekwrzesień 2021 – marzec 2022
24.Świadome zarządzanie własną odpornością psychiczną – doskonalenie nieoczywistych kompetencji zarządczych.
Rekrutacja na szkolenia realizowana będzie ok. 3 tygodnie przed planowanym terminem ich przeprowadzenia
warsztatdyrektorzy szkół/placówek16–17 listopada 2021
17–18 listopada 2021
25.Świadome zarządzanie własną odpornością psychiczną – doskonalenie nieoczywistych kompetencji zarządczych.
Rekrutacja na szkolenia realizowana będzie ok. 3 tygodnie przed planowanym terminem ich przeprowadzenia
warsztatprzedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych 6–7 września 2021
15–16 listopada 2021
26.Wyzwania współczesnej edukacji a rozwój oświaty samorządowej.konferencja ogólnopolska przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych 16–17 września 2021
11–12października 2021
27.Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich.
Rekrutacja na konferencję zostanie wywieszona ok. 8 października 2021 r.
konferencja ogólnopolska przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych 25–26 października 2021
28.Centra Usług Wspólnych – jak działają po ponad dwóch latach od wprowadzenia ? Wyzwania, zagrożenia, wymiana doświadczeń.
Rekrutacja na szkolenia realizowana będzie ok. 3 tygodnie przed planowanym terminem ich przeprowadzenia
warsztatprzedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych 29–30 listopada 2021
29.Jakość zdalnej edukacji. Perspektywa przetrwania czy zmiana modelu nauczania? Rekomendacje dla organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.
Po zakończeniu prac nad publikacją zostanie ona upowszechniona na stronie projektu
publikacja przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych wrzesień/październik 2021
30.Opisy samorządowych dobrych praktyk (25 opisów). dobre praktyki przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych styczeń 2021 – styczeń 2022
31.Opracowanie zasobów elektronicznych.
Po zakończeniu prac nad zasobami zostaną one upowszechnione na stronie projektu
zasoby elektroniczne przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych listopad 2021 – luty 2022
32.Opracowanie zasobów elektronicznych.
Po zakończeniu prac nad zasobami zostaną one upowszechnione na stronie projektu
zasoby elektroniczne dyrektorzy szkół/placóweklistopad 2021 – luty 2022
33.Dotacje oświatowe i obowiązki organu prowadzącego, jako organu dotującego.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
szkolenie
e-learningowe
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych czerwiec 2021 – sierpień 2022
34.Rola jednostek samorządu terytorialnego w podnoszeniu jakości edukacji.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
szkolenie
e-learningowe
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych czerwiec 2021 – sierpień 2022
35.Wskaźniki oświatowe i ich wykorzystanie w diagnozie lokalnego systemu oświaty.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
szkolenie
e-learningowe
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych czerwiec 2021 – sierpień 2022
36.Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad działalnością oświatową na jej terenie.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
szkolenie
e-learningowe
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych czerwiec 2021 – sierpień 2022
37.Arkusz organizacyjny szkoły/placówki a finansowanie oświaty.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
szkolenie
e-learningowe
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych czerwiec 2021 – sierpień 2022
38.Obowiązki organu prowadzącego wobec nauczycieli.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
szkolenie
e-learningowe
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych czerwiec 2021
-sierpień 2022
39.Finansowanie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Szkolenia są uruchamiane cyklicznie we wskazanym okresie.
szkolenie
e-learningowe
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych czerwiec 2021 – sierpień 2022

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa