Konferencja i seminarium „Stefan Kardynał Wyszyński − wychowawca, nauczyciel i mąż stanu”

Przemówienie ministra podczas konferencji - od prawej: Przemysław Czarnek minister edukacji i nauki, Tomasz Pitucha - wicedyrektor ORE, Tomasz Madej - dyrektor ORE.
Przemówienie ministra podczas konferencji - od prawej: Przemysław Czarnek minister edukacji i nauki, Tomasz Pitucha - wicedyrektor ORE, Tomasz Madej - dyrektor ORE.

W dniach 9−11 września 2021 r. miało miejsce wydarzenie dedykowane Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich. Przedsięwzięcie składało się z dwóch dni prac grupy seminaryjnej (9 i 11 września) oraz konferencji jako centralnego punktu programu.

10 września 2021 r. w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się uroczysta konferencja pod patronatem honorowym i z osobistym udziałem Przemysława Czarnka − Ministra Edukacji i Nauki oraz Kardynała Kazimierza Nycza − Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego a także Sekretarza Stanu MEiN Dariusza Piontkowskiego. Zaproszonych gości powitał Tomasz Madej − p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz ks. prof. Ryszard Czekalski − rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestnikami wydarzenia byli: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, kuratorzy oświaty, dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli, młodzież reprezentująca szkoły wszystkich etapów edukacyjnych, oraz szkoły, których patronem jest Kardynał Wyszyński i inni goście. Oprawę muzyczną zapewnił Pan Robert Grudzień wykonując program słowno-muzyczny zatytułowany „Fortepian w Zuzeli”.

Inauguracyjne przemówienie „Nauczanie społeczne Stefana Kardynała Wyszyńskiego” wygłosił Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki. W dalszej części wystąpili:
ks. prof. Henryk Skorowski z wykładem „Chrześcijańska koncepcja Europy w ujęciu Kard. Stefana Wyszyńskiego” oraz prof. Mieczysław Ryba z prelekcją na temat „Prymas Stefan Wyszyński – mąż stanu”. Uczestnicy wysłuchali także wystąpienia dr. hab. Pawła Skibińskiego – „Kardynał Stefan Wyszyński w Kościele powszechnym”.

Podczas uroczystości odbyła się prezentacja 21. edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego cyklicznie przez Szkołę Podstawową nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia z Lublinie. Minister Przemysław Czarnek wręczył dyplom uznania i nagrodę, którą w imieniu SP nr 50 odebrał Dyrektor Szkoły Ryszard Pawka. Minister uhonorował sześciu nauczycieli tej szkoły Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w dowód uznania dla ich pracy dydaktycznej w krzewieniu pamięci o postaci i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Muzycznym tłem wydarzenia był występ chóru szkolnego SP nr 50 w Lublinie pod kierownictwem s. Agnieszki Mikołajczyk. Młodzi artyści zaprezentowali hymn swojej szkoły „Dziel się miłością” oraz pieśń o Patronie.

Dodatkowo, w ramach wydarzenia, w dniach 9 i 11 września 2021 r. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku k. Warszawy, odbyły się interesujące seminaria dla środowiska edukacyjnego z całego kraju, w tym nauczycieli historii, religii, etyki i dla wychowawców. Uczestnicy wysłuchali następujących wystąpień:

  • „Troska kard. Wyszyńskiego o niezależność Kościoła i wolność sumienia w PRL” prof. Rafała Łatki
  • „Cnoty społeczne w ujęciu Kardynała Stefana Wyszyńskiego” prof. Pawła Skrzydlewskiego
  • „Cnoty społeczne w ujęciu Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – warsztat dr Joanny Kiereś-Łach i prof. Pawła Skrzydlewskiego
  • „Rodzina polską racją stanu. Nauczanie kard. Wyszyńskiego na temat rodziny” ks. dr. Andrzeja Jędrzejewskiego.

Konferencja i seminarium cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników oraz uznaniem dla wysokiego poziomu merytorycznego prezentowanych zagadnień.

Tomasz Pitucha – Wicedyrektor ORE
z lewej Michał Gniadek-Zieliński – referent WRKSO, z prawej Agnieszka Karczewska-Gzik – Kierownik WRKSO
z lewej Michał Gniadek-Zieliński – referent WRKSO, z prawej Stanisław Zubek – Wicedyrektor ORE
Iwona Czarcińska – Instytut Prymasowski
z lewej dr Joanna Kiereś-Łach - Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, z prawej dr hab. Paweł Skrzydlewski – Akademia Zamojska
z lewej Michał Gniadek-Zieliński – referent WRKSO, z prawej Krzysztof Starnawski
z lewej Agnieszka Karczewska-Gzik, z prawej ks. dr Andrzej Jędrzejewski − Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu
z lewej Michał Gniadek-Zieliński – referent WRKSO, z prawej dr hab. Rafał Łatka – Instytut Pamięci Narodowej
Robert Grudzień
z lewej Tomasz Pitucha – Wicedyrektor ORE, z prawej Tomasz Madej – Dyrektor ORE
ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Kardynał Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski
Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki
Przemówienie ministra podczas konferencji - od prawej: Przemysław Czarnek minister edukacji i nauki, Tomasz Pitucha - wicedyrektor ORE, Tomasz Madej - dyrektor ORE.
ks. prof. dr. hab. Henryk Skorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. prof. ucz. Mieczysław Ryba – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
dr hab. Paweł Skibiński – Uniwersytet Warszawski
widok sali konferencyjnej: w pierwszym rzędzie od lewej: Sekretarz Stanu MEiN Dariusz Piontkowski, Dyrektor ORE Tomasz Madej, kierownik WRKSO Agnieszka Karczewska-Gzik

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa