20-lecie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

Przemówienie Dyrektora ORE Tomasza Madeja podczas Jubileuszu 20-lecia PODN w Mławie
Przemówienie Dyrektora ORE Tomasza Madeja podczas Jubileuszu 20-lecia PODN w Mławie

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej wziął udział w uroczystości 20-lecia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, która odbyła się 14 września 2021 r. w Mławie. W imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka – Dyrektor ORE przekazał gratulacje z okazji Jubileuszu oraz podziękowania za osiągnięcia PODN w dziedzinie podnoszenia jakości pracy szkół i placówek oświatowych na ręce Dyrektor Placówki Jolanty Bem. Gościem uroczystości był także Starosta Mławski Jerzy Ryszard Rakowski.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie istnieje od 2001 roku. Jest publiczną samorządową placówką edukacyjną powołaną przez Powiat Mławski. Jako pierwszy funkcję dyrektora ośrodka pełnił Lech Łabecki, zaś od 2013 r.  pracą placówki kieruje Jolanta Bem. PODN w Mławie jest ważną na północnym Mazowszu placówką, która zaspokaja potrzeby nauczycieli i dyrektorów w zakresie doskonalenia zawodowego. Realizuje różnorodne formy edukacyjne: kursy, szkolenia, warsztaty, lekcje otwarte, seminaria, szkolenia rad pedagogicznych, sieci współpracy i samokształcenia, wspomaganie w rozwoju.

Życzymy Ośrodkowi w Mławie dalszych sukcesów w efektywnym wspieraniu rozwoju zawodowego kadr oświatowych!

Przemówienie Dyrektora ORE Tomasza Madeja podczas Jubileuszu 20-lecia PODN w Mławie
Dyrektor ORE Tomasz Madej wręcza dyplom Jolancie Bem - Dyrektor PODN w Mławie
Przemówienie Dyrektor Jolanty Bem - Dyrektor PODN w Mławie

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2021