15. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”

Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” jest największym w Polsce wydarzeniem dotyczącym kwestii zagrożeń i bezpieczeństwa online. Skierowana jest do przedstawicieli instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz branży internetowej.

Konferencja jest wydarzeniem online. W dniach 20–21 września odbędą się sesje plenarne nadawane na żywo z naszego studia w Warszawie. Zarejestrowani uczestnicy biorą w niej udział z możliwością komentowania i zadawania pytań oraz otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.

W dniach 22–24 września będzie można wziąć udział w 15 sesjach warsztatowych (osobna rejestracja).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zagraniczne wystąpienia podczas sesji plenarnych będą tłumaczone na język polski. Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.

Organizatorami konferencji są: Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą NASK Państwowy Instytut Badawczy i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz niemieckie konsorcjum klicksafe. Centrum jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Współorganizatorem wydarzenia jest ITU (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny), głównym partnerem – Fundacja Orange. Partnerami Konferencji jest Google i Librus.

Program i rejestracja na stronie wydarzenia.

Źródło: Polskie Centrum Programu „Safer Internet”

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2021