Zaproszenie do udziału w naborze ekspertów branżowych do odbioru 141 z 240 prototypów e-materiałów w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym naborze ekspertów branżowych, tym razem do odbioru 141 z 240 prototypów e- materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego dla zawodów z następujących branż:

 1. branża audiowizualna (AUD);
 2. branża budowlana (BUD);
 3. branża ceramiczno-szklarska (CES);
 4. branża drzewno-meblarska (DRM);
 5. branża elektroenergetyczna (ELE);
 6. branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM);
 7. branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK);
 8. branża górniczo-wiertnicza (GIW);
 9. branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT);
 10. branża leśna (LES);
 11. branża mechaniki precyzyjnej (MEP);
 12. branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO);
 13. branża opieki zdrowotnej (MED);
 14. branża poligraficzna (PGF);
 15. branża pomocy społecznej (SPO);
 16. branża przemysłu mody (MOD);
 17. branża rolno-hodowlana (ROL);
 18. branża teleinformatyczna (INF);
 19. branża transportu kolejowego (TKO);
 20. branża transportu lotniczego (TLO);
 21. branża transportu wodnego (TWO).

Nabór skierowany jest do następujących osób:

 • nauczycieli kształcenia zawodowego
 • instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • pracodawców lub ich przedstawicieli, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do realizacji przez te instytuty lub placówki
 • przedstawicieli partnerów społecznych, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki.

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. „Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego (e-materiały zawodowe)” były lub są zaangażowane jako kadra projektu konkursowego lub wyłoniony przez beneficjentów projektów konkursowych autor/współautor materiału multimedialnego lub ekspert weryfikujący e-materiał lub materiał multimedialny, w ramach branży, do której należy zawód, do którego składana jest oferta.

Lista projektów konkursowych realizowanych w ramach  ww konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20:

 1. 02.15.00-00-3013/20            EDUEXPERT SP. Z O.O.
 2. 02.15.00-00-3018/20            CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O.
 3. 02.15.00-00-3019/20            AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 4. 02.15.00-00-3031/20            AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 5. 02.15.00-00-3035/20            ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
 6. 02.15.00-00-3036/20            ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
 7. 02.15.00-00-3039/20            OCTOPUS VR SPÓŁKA Z O.O.
 8. 02.15.00-00-3043/20            ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
 9. 02.15.00-00-3047/20            AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 10. 02.15.00-00-3048/20            AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 11. 02.15.00-00-3049/20            AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 12. 02.15.00-00-3051/20            POLITECHNIKA ŁÓDZKA
 13. 02.15.00-00-3056/20            GROMAR SP. Z O.O.

Termin składania ofert trwa do 19 sierpnia 2021 r. do godz. 8.00.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych, która wprowadza szereg zmian w sposobie udziału i składania ofert przez wykonawców.

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po platformie SmartPZP, w którym szczegółowo opisany jest m.in. przebieg składania ofert oraz z filmami instruktażowymi dotyczącymi różnych aktywności na platformie dostępnymi pod linkiem: Strona portalu SmartPZP zakładka elearning.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na BIP ORE: Postępowanie dotyczące odbioru 141 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych lub na

Strona portalu SmartPZP

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze!

Z wyrazami szacunku,

Zespół projektu

Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia 2021