Szkolenie e-learningowe „Szkoła od nowa”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym z zakresu wspierania oddziaływań wychowawczych „Szkoła od nowa”.

Termin szkolenia: 312 sierpnia 2021 r.

Rekrutacja trwa do 10 sierpnia 2021 r.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów ze szkół i placówek.

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji wychowawczych pracowników oświaty.

Zależy nam na:

  • poszerzaniu wiedzy w zakresie budowanie zespołu z uczniami klas I-III.
  • poszerzaniu wiedzy w zakresie działań wychowawczych z uczniami klas I-III.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl).

Kurs składa się z nagranego przez Eksperta wykładu oraz udostępnionego materiału edukacyjnego nawiązującego do prezentowanych treści. Czas przewidziany na realizację szkolenia to ok. 5 godzin dydaktycznych.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zapisały się na nie przez platformę www.szkolenia.ore.edu.pl .

Wszystkie zapisane osoby, które spełniają kryteria dotyczące adresatów szkolenia otrzymają od kierownika formy doskonalenia przesłane drogą mailową zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z instrukcją logowania.

Wszystkie szczegóły zawarte są w sylabusie szkolenia.

Kontakt: Jolanta Zawór, e-mail: jolanta.zawor@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa