Szkolenie e-learningowe dla ekspertów ds. kształcenia zawodowego

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

W dniach 2–3 sierpnia 2021 roku czterech ekspertów ds. kształcenia zawodowego przygotowywało się do weryfikacji programów Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ). W tym celu zapoznali się z materiałami informacyjno-szkoleniowymi, zamieszczonymi na platformie e-learningowej .
Materiały dotyczyły miedzy innymi założeń projektu, metodologii programów KKZ, karty oceny oraz zasad rozliczania finansowego pracy eksperta.
Forma szkolenia e-learningowego jest odpowiednikiem dotychczas realizowanych w projekcie spotkań informacyjno-szkoleniowych.

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego