Szkolenie e-learningowe dla ekspertów ds. kształcenia zawodowego 16-17 sierpnia 2021

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

W dniach 16–17 sierpnia 2021 roku grupa ośmiu ekspertów ds. kształcenia zawodowego, zaangażowanych do weryfikacji programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ), uczestniczyła w szkoleniu, opracowanym na platformie e-learningowej ORE.

Eksperci zapoznali się z materiałami na temat założeń projektu, metodologii programów KKZ oraz zasad rozliczania finansowego swojej pracy. Mieli również możliwość zadawania pytań oraz dyskusji na forum.

Szkolenie e-learningowe jest odpowiednikiem dotychczas realizowanych w projekcie spotkań informacyjno-szkoleniowych.

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa