Otwarcie cyklu szkoleń dla Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Grupa liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) oraz pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji. Na pierwszym planie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek
Grupa liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) oraz pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji. Na pierwszym planie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek

26 sierpnia 2021 r. Marzena Machałek, Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) wraz z Joanną Wilewską, Dyrektorem Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN oraz Tomaszem Madejem p.o. Dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji otworzyli oficjalnie cykl szkoleń dla Lidera i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

Spotkanie odbyło się w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku.

Grupa liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) oraz pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji. Na pierwszym planie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek
Narada liderów SCWEW z Sekretarz Stanu Marzeną Machałek (pierwsza od prawej). Po lewej stronie sali liderki programu i Agnieszka Pietryka - kierownik projektu w ORE
Dyrektor ORE Tomasz Madej (drugi od prawej) wygłasza przemówienie powitalne na spotkaniu liderów SCWEW. Od lewej: Sekretarz Stanu MEiN Marzena Machałek, Dyrektor Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN Joanna Wilewska. Pierwsza od prawej: Iza Lesińska - kierownik projektu Opracowanie modelu funkcjonowania SCWEW
Mapa SCWEW w Polsce z liczbą placówek ogólnodostępnych objętych wsparciem

Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa