Konferencja online „Szkoła Kreatywności i Krytycznego Myślenia – wsparcie nauczycieli w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji uczniów wymaganych w procesie uczenia się (w szkole/placówce/na rynku pracy).”

Z prawej: Kierownik WRKSO Agnieszka Karczewska-Gzik, Dyrektor ORE Tomasz Madej, Ekspert WRKSO dr Monika Brenner- Zawierucha
Z prawej: Kierownik WRKSO Agnieszka Karczewska-Gzik, Dyrektor ORE Tomasz Madej, Ekspert WRKSO dr Monika Brenner- Zawierucha

W związku z dużym zainteresowaniem wokół roli kompetencji kluczowych w edukacji, Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich zorganizował 18 sierpnia 2021 r. Konferencję „Szkoła Kreatywności i Krytycznego Myślenia – wsparcie nauczycieli w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji uczniów wymaganych w procesie uczenia się (w szkole/placówce/na rynku pracy).” Konferencję dedykowano przede wszystkim nauczycielom, pedagogom, wychowawcom oraz skierowano do szerokiego grona pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, psychologów, doradców metodycznych. Uczestników powitali na Konferencji: Tomasz Madej – Dyrektor ORE, który wygłosił słowo wstępne, Agnieszka Karczewska-Gzik – kierownik WRKSO oraz dr Monika Brenner-Zawierucha – ekspert w WRKSO. Podczas wydarzenia prelegenci wygłosili wykłady na następujące tematy:

  1. mgr Barbara Markiewicz – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
  • „Umiejętność świadomego udziału w procesie uczenia się”
  • „Zastosowanie metody projektu w kształtowaniu kompetencji kluczowych”
  1. mgr Bożena Osik – nauczyciel-konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
  • „Pomysłowy Dobromir w szkole”
  • „Budujemy mosty pomiędzy dzisiaj a jutrem”

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem (ponad 300  uczestników) oraz uznaniem dla wysokiego poziomu merytorycznego prezentowanych zagadnień.

Fotorelacja:

Z prawej: Kierownik WRKSO Agnieszka Karczewska-Gzik, Dyrektor ORE Tomasz Madej, Ekspert WRKSO dr Monika Brenner- Zawierucha
mgr Barbara Markiewicz
mgr Bożena Osik

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021