CDN w Lesznie. Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli

W ramach grantu przyznanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w otwartym konkursie grantowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (CDN) w Lesznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach zdalnych.

Wszystkie zajęcia realizowane będą w formie e-learningu z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów dydaktycznych opracowanych i udostępnionych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz własnych zasobów Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia wykładowców w formie konsultacji/doradztwa.

Szczegółowe informacje i zapisy dostępne są na stronie CDN w Lesznie.

Zachęcamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa